Vítejte na webových stránkách archeologického projektu aplikovaného výzkumu Do nitra velkomoravského šperku. V rámci projektu zpracováváme fascinující archeologické nálezy – šperky a oděvní součásti – ze dvou předních center Mojmírovské Moravy 9. století: Mikulčic a Starého Města – Uherského Hradiště.

Aktuality

PF 2024

Všem příznivcům velkomoravského šperku přejeme šťastný vstup do nového roku. číst více

Workshop s kolegy z Ústavu přístrojové techniky.

V naší nové laboratoři elektronové mikroskopie jsme přivítali mentory z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kolegy doc. Viléma Nedělu a dr. Evu Tihlaříkovou. Doc. Neděla je ve své mateřské instituci vedoucím skupiny Environmentální elektronové… číst více

Zahájení první etapy analýz – zlaté gombíky na scéně.

Dlouhodobý proces exaktních analýz a konzervátorsko-restaurátorského ošetření artefaktů je časově rozvržen do jednotlivých etap. Každá etapa zahrnuje předměty stejného druhu a základního materiálového složení. Jako první přicházejí „na řadu“ gombíky… číst více